Generelle ristetyper

Tegning af gitterrist

Elefant® gitterriste består af lodrette stående fladstål. De højeste ribber går i bæreretningen og benævnes bære-ribber. De tværgående benævnes styre- og fylderibber, hvor styreribbernes anvendes for at holde ristene i vinkel ved pressvejsningen. Tilsammen danner ribberne et mønster af mange firkantede felter, kaldet "masker".

Afstanden mellem fylderibberne kaldes Mc
Afstanden mellem bæreribberne kaldes Ma

Mc x Ma = Eks. 20x30 mm

Type SP uden kantstål og med montagebrikker

Ristene afsluttes normalt med et kantstål, som kan fremstilles efter ønske. ElefantRiste producerer gitterriste ud fra de 4 grundtyper: SP, NP, N & Ventilationsriste.

Type SP er den mest gængse og danner udgangspunkt for langt de fleste af vore standardvarer, mens typer NP, N & Ventilationsristene primært anvendes i forbindelse med specialfremstillede riste - ofte til formål hvor der også stilles krav til design og æstetisk fremtoning.