Kuglesikring af gitterriste

Gitterriste og kuglesikring

Skal elefant® ristene anvendes i forbindelse med arbejdsplatforme og gangbroer kan der af sikkerhedsmæssige årsager være krav om at risten skal være kuglesikker. Det vil sige at en kugle på en given diameter ikke må kunne trænge gennem ristens masker. Det skal forhindre, at der falder emner gennem dækket og skader personer, der færdes nedenunder.

I standarden DS/EN 14122-2:2003 skrives følgende om kuglesikring:

DS/EN ISO 14122-2:2003
Gulvbelægninger

Afsnit: 4.2.4.4 a) 

Gulvbelægning 
Generelt har risikovurderingen indflydelse på valget af åbne gulvbelægninger på arbejdsplatforme eller gangbroer:

- Åbninger i beklædningen på en arbejdsplatform eller gangbro må ikke være større, end at en kugle med en diameter på 35 mm ikke kan flade igennem.

- Åbninger i belægninger over et sted, hvor personer arbejder, i modsætning til steder, hvor personer færdes lejlighedsvist, må ikke være større, end at en kugle med en diameter på 20 mm ikke kan falde igennem, men mindre samme sikkerhed er tilvejebragt med andre egnede midler.

I tilfælde, hvor risikovurderingens konklusion er, at faren for, at genstande eller andre materialer falder ned fra eller gennem belægningen, er større end faren for at glide, falde osv., må belægningen ikke have nogen åbninger.

b) Samlinger 
Mellem gulvbelægningens kanter og tilstødende konstruktionsdele eller åbninger i kanten, der er nødvendige af hensyn til elementer, der skal passes ind i åbningerne, f.eks. rørføringer, beholdere eller understøtninger, er en tåplade nødvendig, hvis afstanden mellem gulvbelægning og delen er større end 30 mm.

Ovenstående standard erstatter AT-anvisning nr. 2.2.0.1 (Maskiner & maskinanlæg), som bl.a. skrev:

pkt. 8.4.b) ... Arbejdsplatforme og gangbroer over steder, hvor personer passerer eller opholder sig kortvarigt, må ikke have åbninger så store, at en kugle med diameter 15 mm kan falde igennem ….

pkt. 8.4.c) På andre steder må risteværk have større åbninger, dog ikke så store, at en kugle med diameter 30 mm kan falde igennem. Åbningernes diagonalmål må ikke overstige 75 mm. Sådant risteværk må også anvendes på steder som anført i b), hvis det dækkes helt, når der arbejdes på platformen og gangbroen.

Bemærk:
Maskiner og anlæg leveret før 1. januar 1995 ikke er omfattet af maskindirektivet. Renoveringen af disse anlæg skal derfor følge AT -Anvisningen 2.2.0.1

Maskiner og maskinanlæg leveret efter 1. januar 1995 er omfattet af maskin- direktivet og standarder på området. Her gælder DS/EN ISO 14122-2.

Selv om DS/EN 14122-2:2003 erstatter AT-anvisning nr. 2.2.0.1 (Maskiner & Maskinanlæg) anvendes anvisningen fortsat enkelte steder. Det er bl.a. årsagen til at Elefantristes Industririste stadig findes som 15 mm kuglesikker.