Kvalitet

ElefantRiste kvalitetscertifikat

Kvalitetsstyring:
ElefantRiste har opbygget et kvalitetsstyringssystem, der bl.a. skal medvirke til at sikre at kvaliteten er i fokus i alle processer fra servicering og rådgivning, gennem produktionen og til det færdige produkt leveres hos kunden. Endvidere sikrer systemet at produktionen løbende bliver kvalitetskontrolleret.

Kvalitetsmålsætning: 
ElefantRistes kunder skal opleve vor ydelser og de produkter, som vi konstruerer og producerer, som værende af god kvalitet ved som minimum, at opfylde de af kunden specificerede krav.

Det er ElefantRistes mål gennem vor ydelse til kunden, at kundes reelle behov bliver gensidigt forstået og specificeret. Det er ElefantRistes opgave, at udføre produkterne og ydelserne med det mindst mulige forbrug af ressourcer og uden det interne eller eksterne miljø lider overlast, som vi med omtanke kunne have undgået.

ElefantRistes kvalitetsstyringssystem skal sikre en effektiv styring af kvaliteten for vore produkter fra leverandør af råvarer til levering af færdige produkter til vore kunder. Det er bl.a. vort mål, at kvalitetsstyringssystemet er i fuld overensstemmelse med og udvikles efter DS/EN ISO 9001:2000