Reposriste

Reposriste på trappe

Elefant@ reposriste og trin anvendes til trapper til såvel bolig- som industriformål. Ud over specialfremstillede trin af elefant® riste lagerfører vi også nogle standard typer.

Ristetyper: 
Ved specialfremstilling anvendes type SP. Derudover har vi de to typer standardtrin: gittertristetrin samt lejdertrin. Se afsnit 2.9 og 2.10 for yderligere oplysninger om de 2 typer standardtrin.

Maskestørrelser:
Maskestørrelsen tilpasses det enkelte projekt. Vi anbefaler en maskestørrelse på minimum 20 mm i gangretningen.

Montagemetoder:
Ristene kan fastgøres med boltehuller i kantjernet eller med fastgørelsesbeslag.