Elefant® Afløbsrende

Undgå fugtskader med multi-funktionel afløbsrende iht. DS 432


Afløbsrende - Dansk Standard Afløbsnorm 432

Afløbsrenden er en løsning der kombinerer afledning af vand med optimal ventilering af sokkel og niveaufri adgang. Med afløbsrenden kan du undgå risiko for skader på bygninger eller bygningsdele med en kontrolleret styring af afløbsvand.

Tilpas designet med forskellige ristetyper

Afløbsrende med elefantrist

 

 
Afløbsrende med hulrist

 

 

Afløbsrenden er fremstillet i fiberbeton og kan tilpasses til bygningens udseende og design og kan kombineres med forskellige ristevarianter:

• Afløbsrende med elefantrist
• Afløbsrende med cortenstålsrist
• Afløbsrende med stenrist
• Afløbsrende med støbejernsrist

Elefant® afløbsrende består af et antal sektioner med indbygget fald

Afløbsnorm DS 432

Elefant® afløbsrenden overholder Dansk Standard for afløbsinstallationer DS 432, ved at tilført afløbsvand ledes bort fra bygninger og udenomsarealer over hele rendens længde. Samtidig ventileres soklen, og risikoen for fugtskader minimeres. Afløbsrenden er et modulsystem, som kan leveres i sektioner med afløb og tilbydes fra 3 til 25 meter. En afløbsrende er 
1 meter og vejer maks. 21 kg.