Belastning på gitterriste

Teknisk tegning af gitterrist og understøtning

Definition på belastning

Ristenes bæreevne afhænger af materialevalget, lysmål, bæreribbe- dimensionen, anlægsfladen samt afstanden mellem de bærende ribber.

Teknisk tegning af lysmål og spændvidde på gitterrist

Bæreretning/Spændvidde

Den maskimale bæreevne opnås ved at lade risten bære på den korte led (bæreretning/spændvidde) samtidig med at alle bæreribber er understøttet. Det tilrådes at anlægsfladen er mindst 30 mm.

Teknisk tegning af jævntfordelt belastning på gitterrist

Jævntfordelt belastning

Belastningen kan fordele sig over hele ristens areal, også kaldet jævntfordelt belastning. Denne last angives som: q/m2, hvor q = kN, dvs. kN/m2

Teknisk tegning af punktbelastning på gitterrist

Punktbelastning

Belastning kan også være afgrænset til et mindre område på risten f.eks. 0,1 x 0,1 m - også kaldet punktlast. Denne last angives som: Q, hvor Q = kN

q = Variabel last pr. fladeenhed eller længdeenhed, Opgives i kN 
Q = Variable punktlast, Opgives i kN