Gelænderudfyldning

Gitterriste og ventilationsriste

Det er blevet meget populært at bruge vores designriste til gelænderudfyldning. Faktisk var det riste til gelænderudfyldning, der startede tankegangen med at elefant® ristene kan bruges til andet end gangriste. Ristene er et godt alternativ til glasudfyldninger, da man får en solid afskærmning samtidig med en stor luft-/lysgennem-strømning.

Ristetyper: 
Typisk anvendes type N risten til gelænderudfyldning, men Type SP & NP anvendes også i enkelte tilfælde ligesom gelænder-udfyldning af ventilationsriste også er en mulighed. 

Maskestørrelser:
Maskestørrelsen tilpasses det enkelte projekt. Den mest brugte i f.eks. England er 100x40 mm, hvor højden på gelænderudfyldningen deles med 100 mm. Maske 32x32 mm er også meget brugt.

Montagemetoder:
Ristene kan fastgøres til balustre ved hjælp af isvejste brikker eller huller i kantjern.

Andet:
Ristene kan også valse