Facadebeklædning

Gitterriste og ventilationsriste

elefant® risten ses i stigende grad anvendt som facadebeklædning eller som afskærmning ved parkeringshuse, som tyverisikring foran vinduer og som afdækning for renovationsbeholdere, cykelparkeringer og lignende. Fordelen er at ristene fungerer som et solidt værn mod udefra-kommende, og samtidig giver en god lys- og luftgennemstrømning pga. ristenes høje friareal. Ved brug af type N & SP får man en stor lysåbning. Der kan også bruges ventilationsriste, der giver indtryk af en lukket facade, men som stadig har et friareal på op til 60%.

Riste typer:
Ved brug af type N & SP får man en stor lysåbning. Der kan også bruges ventilationsriste, der giver indtryk af en lukket facade, men som stadig har et friareal på op til 60%. Hvis facade-beklædningen samtidig skal fungere som solafskærmning anbefaler vi type N. 

Maskestørrelser:
Maskestørrelsen kan tilpasses det enkelte projekt, men de mest brugte maskestørrelser ligger mellem 25x25 mm og 100x100 mm. Ved brug af ventilationsriste med lukket front anbefaler vi maske 62x22 mm.

Montagemetoder:
Ristene fastgøres til konstruktionen ved hjælp af isvejste brikker eller huller i kantjernet.