Ventilationsriste med lukket front

Ventilationsrist med lukket front

Ventilationsriste består af vertikale ribber i bæreretningen (bæreribber) samt skråtstillede horisontale styreribber (benævnt skråtstillede lameller), som går vinkelret på bæreribberne. 

Ved ventilationsriste med lukket front starter næste styreribbe i samme niveau som den foregående styreribbe stopper (Se figur). Denne opbygning sikrer at det ikke er muligt at se ind mellem ribberne, ligesom det også minimerer mængden af slagregn, der kan trænge ind bag ribberne. Derfor er denne type velegnet til ventilationsskakte, afskærmning mv. 

Tegning af ventilationsrist med lukket front

-

Tegning af styreribber til ventilationsrist med lukket front

-