Gitterrist Type N

Tegning af elefantrist Type N

Type N består af bæreribber i fuld ristehøjde i begge retninger, og har den fordel at risten har samme udseende på begge sider. Type N er en både stærk og dekorativ rist.

Anvendelsesområder for type N:
Type N er på grund af dens konstruktion meget anvendt til formål, hvor ristens udseende har stor betydning. Blandt andet bliver type N-risten specielt anvendt til gelænderudfyldning, solafskærmning, loftsriste og til afskærmning af f.eks. lukkede områder.