Solafskærmning og Pudsegangbro

Gitterriste og ventilationsriste

Solafskærmning er ofte en kombination af solafskærmning og pudsegangbroer. I mange bygninger, hvor der bliver bygget med store glaspartier, er det nødvendigt med en nedkøling af lokalerne. Her kan ristene komme ind som et godt supplement.

Ristetyper: 
Elefant® risten type N er den mest anvendte til solafskærmninger, da den skærmer for solen i alle retninger. Ristetype NP & SP kan også anvendes, hvis ristespændet er parrallelt med bygningen.

Maskestørrelser:
Maskestørrelsen tilpasses individuelt til det enkelte projekt, men solafskærmningen virker bedst, hvis maskestørrelsen i bæreretningen (parallelt med bygningen) ikke overstiger ristehøjden.

Montagemetoder:
Vi anbefaler, at ristene fastgøres til konstruktionen ved hjælp af isvejste brikker eller huller i kantstålet, da løse spændebeslag kan løsne sig pga. vindbelastningen.