Ventilation

Gitterriste og ventilationsriste

Ved riste til ventilation skelner vi mellem horisontal og vertikal ventilation. Ved horisontal ventilation er der ofte tale om luft udtag/indtag til underjordiske parkeringskældre, tunneler og metrostationer og -baner. Ristenes funktion er at sikre fri passage for luftens vej ind/ud og samtidig forhindre at der falder noget ned i ventilationsskakten. Vertikal ventilation er ofte luft udtag/indtag til ved tekniske installationer eller afskærmning af bagvedliggende betonmur, luftindtag eller lignende. Ristene kan laves med specielle masker og overfladebehandlinger, der passer ind til det miljø, som ristene skal placeres i.

Ristetyper: 
Riste af type NP og SP er de mest anvendte til horisontal ventilation. Hvis ristene skal anvendes med oversiden nedad, anbefaler vi riste type NP, da de giver en ubrudt overflade af ribber (Se bl.a. billeder fra Metro, København og BBC White City i England). Ved vertikal ventilation bruges primært ventilationsriste med skråtstillede horisontale ribber, der kan fremstilles med følgende hældninger på de skrå ribber 10˚, 15˚, 20˚, 25˚, 30˚, 35˚, 40˚, 45˚ og 50˚.

Maskestørrelser:
Der stilles ofte krav om friareal ved udluftninger. Maskestørrelsen bør derfor tilpasses det enkelte projekt. Skal ristene også bruges som adgangsveje, anbefaler vi et maskestørrelsen ikke overstiger 20 mm på det ene led.

Montagemetoder:
Ristene kan fastgøres til konstruktionen ved hjælp af isvejste brikker eller huller i kantstålet. Vi kan ikke anbefale spændebeslag, da de kan løsne sig pga. vindbelastningen.