Vejledning til Bestilling af gitterriste

Vejledning til bestilling af gitterriste

For at kunne yde den bedste rådgivning og service anbefaler vi, at vore kunder har gjort sig overvejelser omkring flere eller alle nedenstående punkter ved bestilling eller forespørgsel på riste: 

Anvendelsesformål: 
Ristens anvendelsformål er afgørende for hvorledes risten skal designes og bør derfor altid oplyses ved bestilling.

Maskedeling af gitterriste

Belastningskrav: 
Ristens bæreevne afhænger af længden på bæreretningen, ribbe- dimensionen, afstanden mellem de bærende ribber og materialevalget. Derfor bør der ved bestilling oplyses hvilken type belastning ristene vil blive udsat for:

Dynamisk eller stationær belastning
Jævnfordelt eller punktbelastning
Gangtrafik eller kørende trafik, herunder lette eller tunge køretøjer Belastning i kN, hvis muligt.

Bæreretning og spændvidde på gitterriste

Normer & standarder:
Det er vigtigt at oplyse om risten skal bruges til boligbyggeri, til maskiner eller til anlæg i industrien pga. forskellige forskellige normer og standarder for disse områder.

Serratering og savtakker på gitterriste

Maskedeling: 
Oplys den ønskede maskestørrelse/-deling: Maskedelingen beskrives med afstanden mellem fylderibberne som første mål og afstanden mellem bæreribberne som det sidste mål. 


Ex. 20 x 30 mm MC x MA mm

Maskestørrelsen skal vælges ud fra ristens anvendelsesområde. Her kan nævnes nogle eksempler:

Gangretning på gitterriste

En gangrist skal ikke have for store masker, da der skal tages hensyn til stokke, gangstativer o. lign. Her anbefales en maske på 9x30 eller 20x30 mm.


En lyskasserist skal lukke lys igennem, og samtidig tage hensyn til gangtrafik. Her kan der med fordel vælges en maske på 60x20 mm.

Loftsriste kan have store masker og små ribber af hensyn til ristens vægt.

Eksempel på fastgørelse af gitterriste

Køre- og drænriste skal måske have en tæt maske for at forøge styrken på risten.

Gasdepoter o. lign. har behov for at kunne komme af med luften i forbindelse med en evt. eksplosion. Her er det vigtigt at tage for højde for ristens luftgennemstømning i forhold til ristens ydermål.

Bæreretning (Spændvidden):
Bæreretningen (spændvidden) er betegnelsen for den vidde risten skal strække sig over uden understøtning (Se figur). Er risten understøttet på alle 4 sider, vælges den korteste retning som bæreretning. 

Bæreretningen skrives som det første mål og meget gerne understreget efterfulgt af ristens længde.

Dimensioner på kantjern til gitterriste

Ribbedimension: 
Hvis ikke ribbedimensionen skal bestemmes ud fra belastningen skal dimensionen for bæreribben anføres som højde x tykkelse for bæreribben. 

Ristetype: 
SP, N, NP, ventilation lukket eller åben front.

Kantjernsdimension: 
Kantjern angives i højde x tykkelse og antallet af sider, der skal kantjern på.

Gangretning: 
Ved aflange maskestørrelser, f.eks. 9x30 og 20x30, er det vigtigt at kende gangretningen, således at maskeforløbet ligger korrekt. Derved opnås den største skrabeeffekt og det bedste synsindtryk. Som hovedregel bør den primære bevægelsesretning gå vinkelret på maskens længste side.

Serratering: 
Hvis risten skal serrateres angives om det er en eller begge retninger. 

Materialetype: 
Hvilket materiale skal ristene fremstilles af: Stål, rustfrit stål, aluminium mv.

Overfladebehandling:
Hvilken efter-/overfladebehandling skal ristene have: Ubehandlet, galvaniseret, el-poleret, bejdset mv.

Fastgørelse:
Skal ristene leveres med huller til montage oplyses, hvilken metode, der ønskes: Boltehuller eller udsvik i kantstål Montagebrikker Montagebeslag

Håndtering af ristene:
Hvis ristene skal kunne håndteres uden brug af kran eller lignende, bør dette også oplyses, så ristenes dimensioner/vægt kan tilpasses hertil.