Ventilationsriste med åben front

Ventilationsrist med åben front

Ventilationsriste består af vertikale ribber i bæreretningen (bæreribber) samt skråtstillede horisontale styreribber (benævnt skråtstillede lameller), som går vinkelret på bæreribberne.

Ved ventilationsriste med åben front starter næste styreribbe i under den foregående styreribbe (Se figur). Denne opbygning sikrer at der er frit udsyn mellem ribberne. Denne type er derfor velegnet, hvis der stilles krav om stor luftgennemstrømning gennem risten, men man samtidig ønsker at beskytte mod f.eks. slagregn.

Tegning af ventilationsrist med åben front

-

Tegning af styreribber til ventilationsrist med åben front

-