Generelle ristetyper

Tegning af gitterrist

elefant® gitterriste består af lodrette stående fladstål. De højeste ribber går i bæreretningen og benævnes bæreribber. De tværgående benævnes styre- og fylderibber, hvor styreribbernes anvendes for at holde ristene i vinkel ved pressvejsningen.

Tilsammen danner ribberne et mønster af mange firkantede felter, kaldet “masker”.

Center-afstanden mellem bæreribberne kalder vi Ma og skrives først. Center-afstanden mellem fylderibberne kalder vi Mc og skrives som det sidste mål ved maskeangivelse, eks.:

Ma x Mc  = 32x22 mm

Ristene afsluttes normalt med et kantstål, som kan fremstilles efter ønske.

Type SP uden kantstål og med montagebrikker

Ristene afsluttes normalt med et kantstål, som kan fremstilles efter ønske. ElefantRiste producerer gitterriste ud fra de 4 grundtyper: SP, NP, N & Ventilationsriste.

Type SP er den mest gængse og danner udgangspunkt for langt de fleste af vore standardvarer, mens typer NP, N & Ventilationsristene primært anvendes i forbindelse med specialfremstillede riste - ofte til formål hvor der også stilles krav til design og æstetisk fremtoning.