Kuglesikring af gitterriste

Gitterriste og kuglesikring

Skal elefant® ristene anvendes i forbindelse med arbejdsplatforme og gangbroer, kan der af sikkerhedsmæssige årsager være krav om, at risten skal være kuglesikker. Det vil sige, at en kugle på en given diameter ikke må kunne trænge gennem ristens masker. Det skal forhindre, at der falder emner gennem dækket og skader personer, der færdes nedenunder.

I standarden DS/EN 14122-2 skrives følgede om kuglesikring:

Afsnit: 4.2.4.4
a) Gulvbelægning
Generelt har risikovurderingen indflydelse på valget af åbne gulvbelægninger på arbejdsplatforme eller gangbroer:

• Åbninger i beklædningen på en arbejdsplatform eller gangbro må ikke være større, end at en kugle med en diameter på 35 mm ikke kan falde igennem.

• Åbninger i belægninger over et sted, hvor personer arbejder, i modsætning til steder, hvor personer færdes lejlighedsvist, må ikke være større, end at en kugle med en diameter på 20 mm ikke kan falde igennem, med mindre samme sikkerhed er tilvejebragt med andre egnede midler.

I tilfælde, hvor risikovurderingens konklusion er, at faren for at genstande eller andre materialer falder ned fra eller gennem belægningen, er større end faren for at glide, falde osv., må belægningen ikke have nogen åbninger.