Historie

Historie om ElefantRiste A/S

I mere end 50 år er gitterriste af højeste kvalitet blevet produceret under varemærket elefant® riste. Den første produktion startede på Rich. Müller A/S’ metalvarefabrik i Ballerup, men trods flere udvidelser af produktionsanlæggene blev efterspørgslen gennem årene så stor, at en udflytning til en specialfabrik blev nødvendig. Det blev startskudet til det firma der i dag kendes under navnet ElefantRiste A/S.

1973
RM Gitterriste stiftedes den 13. december 1972 som et datterselskab til RM Industrial Group A/S.

1974
En ny moderne fabrik blev indviet i Holstebro, udelukkende med det formål at producere elefant® riste.

1989
RM Industrial Group overtages 100% af FLS Industries A/S.

1991
De første "cattle slates" sælges via Andy Cregan i Irland.

1994
Der etableres et salgskontor i Müllheim i Tyskland.

1995
Eksporten til England startes op gennem en agent.

1997
RM Gitterriste bliver købt ud af FLS Industries A/S via et management buy-out med virkning fra 1. juli. Ejerkredsen bliver herefter 2 direktører og 2 private investorer. Samtidig ændrer firmaet navn til ElefantRiste A/S. På eksportmarkedet etableres eget salgskontor i England og datterselskabet Elefant Gratings Ltd. er en realitet.

2000
I november solgte tre af fire aktionærer deres aktier, idet det blev besluttet at ElefantRistes fremtidige udvikling ville blive styrket med en industriel investor med mulige synergieffekter.

2001
I august overgik den sidste del af aktieposten til hovedaktionæren, således at ElefantRiste i dag er ejet 100% af PF Management Holding ApS. Dermed kom Elefantriste med i PF Gruppen, der idag består af flere virksomheder i Danmark, Skandinavien og det øvrige Europa. Elefant Gratings Ltd. udskilles fra ElefantRiste A/S og bliver et selvstændigt firma i PF Gruppen.

2003
Pga. øget samhandel med øvrige selskaber i PF Gruppen og ikke mindst det øgede salg i England flyttes det engelske kontor til nye lokaler, hvor der samtidig oprettes et lager af standardvarer. Varelageret omfatter både elefant® riste samt udvalgte produkter fra A/S Maskinfabrikken PcP.