Serratering

Gitterriste med Savtakker

Serraterede bæreribber samt styre- og fylderibber på gitterrist

Når ristene anvendes i specielt våde miljøer eller på steder, hvor der stilles krav til ekstra skridsikkerhed vil det være en fordel med serraterede ribber.

Serraterede styre- og fylderibber på gitterrist

Ved serratering skæres et mønster ud i de ribber, der skal serrateres (Se figurerne herunder). Det kan være i styre- og fylderibberne eller i både styre- og fylderibberne samt bæreribberne, alt efter om risten skal være serrateret i én eller begge retninger. 

Serrateringen findes i to mønstre: lille savtak og stor savtak

Lille savtak

Serratering med lille savtak er den mest brugte form for serratering og anvendes på riste til gangbroer, trapper mv. til industrien samt på kørestærke riste til ramper. 

Savtakkede gitterriste

Stor savtak

Denne type serratering er meget rengøringsvenlig og anvendes derfor primært til industrikøkkener, kantiner samt andre steder hvor der stilles høje krav til hygiejnen samtidig med at ristene skal være skridsikre.

Savtakket gitterrist