Indgangsriste

Indgangsriste foran indgangsparti

Indgangsriste lægges foran indgangspartier til bl.a kontorer og butikker for at minimere mængden af snavs og sne, der kommer med fodtøjet ind i bygningerne. Indgangsriste placeres i niveau med omgivelserne.

Ristetyper: 
Type SP er den mest brugte type til skraberiste.

Maskestørrelser:
Maskestørrelsen tilpasses det enkelte projekt. Vi anbefaler en maskestørrelse på minimum 22 mm i gangretningen. Til indgangspartier til butikker, kontorer eller skoler anbefaler vi en tætmasket rist, f.eks.32x11 mm.

Montagemetoder:
Ristene lægges i rammer og skal i de fleste tilfælde ikke spændes fast.

Andet:
Ristene kan leveres med udskæringer, så de passer til f.eks. karusseldøre.