Ristedæk og gulve

Gitterriste og gulvriste

Riste til gulve er den mest traditionelle måde at bruge riste på, men også her kan valget af ristetype eller maskestørrelse frembringe en spændende overflade til gangtrafik.

Ristetyper: 
Type SP er den mest anvendte til gangtrafik, men type N kan også bruges i enkelte tilfælde. Alternativt kan der anvendes planker f.eks. type 14/9.

Maskestørrelser:
Maskestørrelsen tilpasses det enkelte projekt. Hvis ristene skal anvendes i et område, hvor der er offentlig adgang anbefaler vi, at der bruges en maskestørrelse, der er 11 mm på en af ledderne.

Montagemetoder:
Ristene kan fastgøres med vores standard beslag, eller der kan svejses brikker i ristene, så man får en ubrudt overflade.